Kashima-Shinryū

Kashima-Shinryū 

Kashima-Shinryū on klassinen japanilainen taistelulajikoulukunta joka on syntynyt 1500- luvulla soturiluokan ammatillisiin ja itsensä kehittämisen tarpeisiin. Harjoittelussa opetellaan sekä aseetonta että aseellista kamppailua tehokkaalla, turvallisella ja nousujohteisella tavalla. Kashima-Shinryūn opetus tapahtuu opettaja-oppilas pariharjoitteluna ja noudattaa klassista 1500- luvulta peritytyvää opetusjärjestelmää.

Lajin opiskelu keskittyy aluksi miekan käytön ja aseettoman kamppailun taitoihin, joihin kaikki edistyneempi Kashima-Shinryū myös perustuu. Perusteiden omaksumisen jälkeen opetukseen sisältyy myös muiden keskiaikaisten japanilaisten aseiden, kuten lyhyen miekan, tikarin, eripituisten seiväsaseiden ja keihään käyttö.


Sivut ovat keskeneräiset. Kashima-Shinryu Helsingin kotisivujen vanha sisältö löytyy osoitteesta kashimashinryufin.wordpress.com/